Principle Investigator

Avatar Simon
Hu

Assistant Professor

Researchers

Avatar Qinru
Hu

PhD Student

Vehicle Routing and Planning

Avatar Junyi
Li

PhD Student

Deep Learning in Traffic Data Analysis

Avatar Siqi
Shu

Research Assistant

Smart Mobility

Avatar Anke
Ye

PhD Student

Urban Transportation Systems

Avatar Qishen
Zhou

PhD Student

Traffic data analysis

Visitors

Alumni

Undergraduate Researchers

Yining Di (2019)
Jianghan Hu (2019)
Jiafan He (2019)
Chuhao Feng (2019)
Jianhan Ma (2019)
Haibo Ma (2019)
Yefei Wu (2019)
Yuqi Wang (2019)
Zhen Wang (2019)
Boyang Zhou (2019)
Kaihang Zhang (2019)
Zhen Kong (2019)
Yu Zhang (2019)

Graduate Researchers

Qingyun Liu (2019)
Zhelong Lin (2019)
Panukorn Taleongpong (2019)
Zhen Wang (2019)

Summer Interns

Kaiwei Sun (2019)
Yuqi Wang (2019)


Affiliates and Visitors